Testimonial by किशोर कुमार के सी | Dr. Om Murti Anil

Testimonial By किशोर कुमार के सी


img

namaskar dr sab तपाईंले दिने स्वास्थ सम्बन्धीी सुझाब पैसा तिरेर पनि पाउन असम्भव छ यी सुभाबहरु लागू गर्ने हो भने मुटु सम्बन्धि रोग लग्ने कुनै स्म्भावना रहदैन राजधनिबाट धे,,,रै टाडा रहेपनि dr को सेवाको लाभ लिई रहेको छु तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद dr साहेब

2023-02-08


Involvement with