उपवास(Fasting) बाट हुने स्वास्थ्यलाभ र त्यस्का बैज्ञानीक आधार

उपवास(Fasting) बाट हुने स्वास्थ्यलाभ र त्यस्का बैज्ञानीक आधार     33648 viewed 

2020-07-11


Health benefits of fasting, a video by Dr. Om Murti Anil, Senior Cardiologist ,Kathmandu, Nepal

हेर्नुहोस् यो भिडियो

Involvement with