Articles


तपाईंको स्वास्थ्य तपाईंकै हातमा

नयाँ वर्षमा ‘नयाँ पुस्ताले कुनै संकल्प गर्नुभएको छ? यस पटक आफ्नो परिवा

Blood Pressure

2017-09-08


       20859
Taking care of your heart

Heart attack, cancer and stroke are the three top most common causes o...

Life Style

2017-09-05


       2732
मुटुरोग को पहिचान, आफैले

मुटुरोग को पहिचान, आफैले  !!!

संसारभरीमै सबभन्दा बढी मानिसको मृत्यु

Heart Attack

2017-08-20


       7711
Benefits of dry fruits

Benefits of Dry Fruits:-

Dry fruits are one of the best and healthi...

Life Style

2017-08-18


       6240

Involvement with