Health Articlesचुरोटको बारेमा 10 यस्ता कुराहरु के तपाईं लाई थाहा छ ?


Dr. Om Murti Anil  , Cradiologist, Kathmandu  धूमपानले नरा

2018-07-07


       36161
Card image cap

चुरोट को बारेमा यस्ता कुराहरु के तपाईं लाई थाहा छ ?


धूमपानले नराम्रो कोलेस्टोलको मात्रा रगतमा बढाउँछ र राम्रो

2019-02-21


       239

Involvement with