Articles


युवाहरूमा बढ्दो नसर्ने रोगका प्रमुख ३ कारण

Dr. Om Murti Anil

अस्वस्थ जीवनशैली, मानसिक तनाव र वातावरणीय ...

Life Style

2018-06-21


       11071
ट्राइग्लीसेराइड (tg) नियन्त्रण गर्न के नखाने

खानाबाट ट्राइग्लीसेराइडको नियन्त्रण गर्न सबभन्दा पहिला सैचुरेटेड  फ्या

Life Style

2018-06-19


       31796
11111

खानाबाट ट्राइग्लीसेराइडको नियन्त्रण गर्न सबभन्दा पहिला सैचुरेटेड फ्याट

Life Style

2018-06-17


       57
फलफूल को फाईदै फाईदा


फलफूललाई स्वास्थ्यको लागि सर्वोत्तम खाना मानिन्छ । एउटा स्वस्थ व्य

Life Style

2018-06-14


       13688
रक्तचाप नियन्त्रण गर्ने सरल उपाय

-डा. ओम मुर्ति अनिल

सर्वप्रथम उच्चरक्तचापको कारण छ कि छैन पत्ता लगा

Blood Pressure

2018-06-10


       39667

Involvement with